fredag 19 oktober 2018

Ont i hälen


Det är inte ovanligt med smärtor i hälen. För det mesta gör det ont när man går. Ibland är de första stegen på morgonen mycket sjuka, för att sedan bli lite bättre när man gått en liten stund. Det kan också vara att de första stegen går hyfsat men efter hand blir det bara värre och värre.
Låt oss se på vad som kan vara problemet.
Hälsporre är den mest kända diagnosen. Det vill säga att under hälbenet växer det ut en benpigg. Benpiggen irriterar den omkringliggande vävnaden när man går. Detta ger upphov till att det först på morgonen går rätt bra att gå men ju mer man går desto mer irriterar blir vävnaden. Detta problem förekommer sällan och förväxlas ofta med en rätt vanlig diagnos, nämligen Plantar fascit.
Vid Plantar fascit har det uppkommit en inflammation i ett muskel/fascia fäste på hälen (mer mot insidan). Från hälen sträcker den ut sig som en solfjäder till alla tårna. Nu är det mycket ont de första stegen på morgonen tills muskeln mjukat upp sig. Då går det lite bättre. Går man däremot för mycket så blir det klart sjukare igen.  
Behandlingen av Plantar Fascit består av en behandlande, en avlastande och en uppbyggande del.  Den behandlande delen är shockwave (tryckvågsbehandlning). Ibland krävs också en injektion för att nå ett bra resultat. Ett problem med Plantar Fascit är att muskeln hela tiden irriteras när vi går. Därför är avlastning av muskeln under behandlingen bra. Avlastning kan bestå av tejpning, hålfotsinlägg eller klackskor. Uppbyggnaden av muskeln behövs för att undvika tillbakafall.
Det mjuka vi har under hälen är fett, som vi kallar fettkudde. Fettkudden kan bli inflammerad. Bästa behandlingen för den är en spruta med bara bedövning. Sprutar man kortison kan fettet försvinna.
En del senfibrer från Achillessena går under hälen. De kan bli irriterade/inflamerade och ge smärta. Men det är mycket ovanligt. Vanligen är det själva achilles senan som blir inflammerad.
Det kan också uppstå huggande smärta i hälen när man går. Efteråt blir det kvar lite smärta en sund. Den huggande smärtan kan upprepa sig från flera ggr i veckan till flera ggr/dag. Här är det frågan om en broskbit i leden mellan hälbenet och ovanomliggande ben. Broskbiten har kommit från ledytan, som består av brosk. Orsaken är en följd av att ledytan slits med tiden. Det här problemet är lätt att behandla.

Har du sjuk häl eller andra problem i stöd och rörelse organen. Kontakta gärna oss så ska vi hjälpa dig.
OMIclinic 0447210109