lördag 19 oktober 2019

Telefon nacke

Allt oftare och längre tid sitter eller står vi och ser ner i vår telefon eller padda. Du känner säkert igen dig i den här bilden

Huvudet i den här ställningen en längre tid kan ge upphov till:

- nacksmärta/värk
- huvudvärk
- tinnitus
- yrsel
- klumpkänsla i halsen
- domningar i ansiktet
- suddig syn
- tand- och käksmärta
- käkledssmärta

Detta kan vara bra att veta om inte tand- ellet ögonläkaren hittar något fel.

Den här bilden kan ge en idé om hur ansträngande det kan bli för nackmusklerna

Kuvahaun tulos haulle belastning på nacken
Huvudet väger i sig själv 4-6 kg. Tittar man ned (60 grader) måste nackmusklerna hålla emot med en kraft som drar motsvarande 27 kg. I längden blir det inte bara tungt för musklerna utan också syrebrist i dem. I och med att musklerna arbetar statiskt blir blodcirklationen lidande och därmed kommer för lite syre fram till muskelcellerna.

Men det är inte bara musklerna som lider. Ryggraden består av kotor, diskar (mjuka plattor mellan kotorna), ryggmärg och nerver. När vi ser ner blir det ett tryck på diskarna. Diskarna pressas bakåt mot ryggmärgen och nerverna. Ryggmärgen och nerverna är mycket känsliga för tryck. Trycket kan ge de nämnda symptomen.Detta är också en ställning (hakan framskjuten) som ger samma belastning på nackmusklerna och diskarna i nacken.

Problemen och symptomen vi nämnt går att behandla. En bra hållning och arbetsställning är också viktig.

Rätt hjöd på skärmen du tittar på;

Punkten (området) i skärmen du titta på, skall vara 20 grader nedanför ögonhöjd.


Hör gärna av dig till oss på OMIclinic
tel. 0447210109