onsdag 4 oktober 2017

Svindel

(Soumeksi, katso alta)

Svindel är ett vanligt förekommande problem. Orsaken kan vara olika. Svindel fungerar som smärta, en signal som förmedlar att något är fel.


Varför får vi svindel?
Huvudet är en viktig kroppsdel, vi bör ständigt ha kontroll på hur huvudet rör sig.

Ögat:
Ögonen förmedlar ständigt till hjärnan, via nerverna,  hur huvudet rör sig genom att ta fasta på en punkt i omgivningen. Stänger vi ögonen har vi strax svårare med balansen.

Balanscentret bakom örat:
Bakom öronen finns Balanscentret. Det består av tre böjda rör med en ”påse” under. Rörens insida är beklätt med många små korta trådar. I rören finns flytande vätska som rinner från och till när vi rör huvudet. Trådarna böjs med strömmen och förmedlar till hjärnan, via nerverna, hur huvudet rör sig.


Nacke:
Huvudets rörelser sker i nacken.  Nackens rörelser förmedlas via nerverna till hjärnan.

Ögat, örat och balanscentret borde sända samma sorts signal till hjärnan. Ex; nu vrider sig huvudet 30 grader till höger. Om någon av dessa tre sänder en annan information än de övriga två (p.g.a ett lokalt fel) får vi svindel.
Ett vanligt fel i Balanscentret är kristallsjukan. Då har ett ”kristallkorn” från den underliggande påsen förvirrat sig in i de böjda rören och förorsakar stockning så att vätskan inte kan flöda fritt. Och vi får felsignal till hjärnan med svindel som följd.
Då gäller det att testa fram vilket rör på höger eller vänster sidan som drabbats och därefter behandla.
Det samma gäller för nacken. Ett fel där och vi kan drabbas av svindel.
Viktigt för den som undersöker är att veta på vilket sätt svindeln uttrycker sig. Snurrar det, drar det till en sida eller bara allmänt gungig-ostabil. Viktigt är också längden på svindelattacken. Är den bara från sekunder upp till någon minut hittar vi problemet troligen på nämnda platser. Håller den i sig länge är orsaken troligen någon annan stans. Som exempel kan en vanlig förkylning drabba nerverna som förmedlar signalerna till balanscentret. Det ger en MYCKET kraftig svindel.

Vi hjälper dig gärna, så hör av dig till OMIclinc 0447210109

HuimausHuimaus on tavallinen ongelma. Huimaukseen on monta eri syytä. Huimaus on oire, joka kertoo meille että jokin on vialla.

Miksi saamme huimausta?
Pää on meille tärkeä ruumiinosa ja meidän täytyy koko ajan tiedostaa miten pää liikkuu.

Silmät: Lukitsemalla katseen tiettyyn kohtaan ympäristössämme kertovat silmät hermojen kautta aivoille miten pää iikkuu. On heti vaikeampi pitää tasapainon jos suljemme silmämme.


Tasapainoelin korvien takana: Korvien takana sijaitsee meidän tasapainoelin, joka koostuu kolmesta taipuvasta "putkesta" sekä niiden alla olevasta "pussista". Putkien sisäpuoli on verhoiltu monilla pienillä lyhyillä langoilla. Näissä putkissa on myös nestettä, joka liikkuu liikkeemme mukaan. Langat taipuvat nesteen mukana ja samalla lähettävät viestiä hermojen kautta aivoille miten liikutamme päätä. 


Niska: Pään liikkeet tapahtuvat niskassa. Niskan liikkeet rekisteröityvät aivoihin hermojen avulla.


Silmät, korvat ja tasapainoelin pitäisi lähettää samanlaisia signaaleja aivoille esim. nyt pää kääntyy 30 astetta oikealle. Jos joku näistä elimistä lähettää erilaisen viestin kuin muut (paikallisesta ongelmasta johtuen) johtaa tämä huimaukseen.


Tavallinen ongelma tasapainokeskuksessa on asennehuimaus. Tämä tarkoittaa että ns "kristallijyvät" alimmaisesta pussista ovat eksyneet taipuvan putken sisälle ja siellä kristallit häiritsevät nesteen kulkua. Tämä antaa vääriä signaaleja aivoille ja tämä taas aiheuttaa huimausta. On tärkeätä testata, että onko se vasemman- tai oikean puoleinen putki joka on virheellinen ja hoitaa ongelmaa sen mukaan.


Sama koskeen niskaa. Ongelma niskassaja se aiheuttaa huimausta.


Tutkivalle terapeutille on tärkeätä tietää miltä huimaus tuntuu. Pyöriikö maailma, vetääkö sivulle tai onko vaan muuten keinuva, epätasainen olo? On myös tärkeätä huomioida kuinka kauan huimaus kestää. Jos huimaus kestää muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin niin ongelma johtuu usein jostain yllämainitusta asiasta. Jos huimaus kestää pitempää on syy luultavasti jokin muu. Esimerkiksi voi mainita että tavallinen flunssa voi mennä hermoihin jotka kommunikoivat tasapainokeskuksen kanssa. Tämä voi aiheuttaa hyvin voimakasta huimausta.

Me autamme sinua mielellämme. Soita jos on kysyttävää OMI Clinic 0447210109